میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

دانشمندان در آزمایشگاه بچه درست میکنند.

در آخرین شماره خود نوشته است    Nature  مجله  
به زودی زوج های نابارور می توانند اسپرم و تخمک مصنوعی خود را به روش های علمی كه چهره پدر و مادر بودن را عوض میکند، داشته باشند. این کشف در سراسر جهان به عنوان مسابقه دانشمندان برای ایجاد اولین کودک سالم بیولوژیکی که در نتیجه تولید تخمک و اسپرم تولید شده است ، جشن گرفته میشود . این تحقیق راه را برای زوجهای نابارور ، از جمله آن هایی كه توسط سرطان نازا شده اند ، برای داشتن کودکانی که از نظربیولوژیکی متعلق به خود انها هستند، هموار میکند . دولت ایالات متحده ، بودجه تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان در دانشگاه استنفورد را بر عهده گرفته است.انها از ترکیباتی از مواد شیمیایی و ویتامین ها برای شبیه سازی و توسعه سلول های بنیادی به اسپرم و تخمک استفاده کردند

هیچ نظری موجود نیست: