میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

انتخابات کویت


العربيه گزارش داد، زنان کويت براي نامزدي در انتخابات پارلماني اين کشور نام نويسي مي کنند .


به گزارش ایونا به نقل از این شبکه تلويزيوني ، مجري العربيه در اين باره با صالح السعيدي تحليلگري کويتي به گفتگو پرداخته است .

وي در پاسخ به سئوالي درباره احتمال پيروزي اسلامگرايان و بروز بحران بين حکومت و مجلس کويت مي گويد، هنوز نتيجه انتخابات آينده معلوم نيست. نه نامزدها و
نه حکومت و نه حتي افکار عمومي، از قبل نمي دانند که چه کسي يا جرياني پيروز خواهد شد. دليل آنهم ساده است، چون براي نخستين بار انتخابات در چارچوب تقسيم بندي و حوزه هاي انتخاباتي جديدي صورت مي گيرد. به علاوه روش انتخابات هم تغيير کرده است و هر راي دهنده مي تواند به چهار نفر راي بدهد ، به جاي دو نفر. از سوي ديگر ماهيت رابطه و معادله پيروزي و نحوه برخورد بين راي دهنده و نامزد انتخابات به کلي متفاوت از گذشته است. به همين دليل نمي توان تصور کرد نقشه سياسي مجلس امت کويت در نهايت به چه شکلي خواهد بود . تحليگر کويتي در پاسخ به سئوالي درباره بخت زنان کويت در روش هاي جديد انتخاباتي، مي گويد: از اين لحاظ ، يعني حضور زنان، باعث تضعيف اين حضور شده است .
چون زنان همانند نظام سابق ديگر نمي توانند در حوزه هاي کوچک و کم تعداد به پيروزي برسند. در آن زمان ، حوزه ها اغلب بين ده تا پانزده هزار نفر جمعيت داشت و معدودي از آنها هم بيش از بيست هزار نفر را شامل مي شد. ولي اکنون ما درباره حوزه هايي صحبت مي کنيم که هفتاد يا نود هزار نفر را در بر مي گيرد و شماري از حوزه ها از يکصد هزار نفر فراتر مي رود .
به علاوه، کم تجربگي و عدم کارکشتگي در عمل سياسي در ميان زنان در کويت، اين امر و پيچيده شدن حوزه ها ، باعث مي شود موفقيت زنان با دشواري به دست بيايد. در دوره قبل ، نتايج بهتري را به دست مي آوردند و در همين قالب، زمينه براي کسب تجربه و خبره در زمينه فعاليت سياسي و راه و روشهاي معادلات انتخاباتي براي آنها فراهم مي شود. اينها موثر است و اين امر موکدا به سود تجربه اندوزي است و در آينده در ميان زنان سياستمداران خبره تري وجود خواهند داشت و هوشياري زنان در برخورد با پديده هاي سياسي افزايش خواهد يافت .

هیچ نظری موجود نیست: