میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

چهره شخصیت های مشهور آمریکایی

امروز نوشته ای به دستم رسید که شخصیت سیاسی کاندیداها و چهره های سیاسی آمریکا رو خیلی زیبا به تصویر می کشه. باید سخنرانی های انتخاباتی را دنبال کرده باشید تا نمک نوشته زیر رو بچشید. معذرت می خواهم که متن انگلیسی رو کپی پیست می کنم. (به قول بعضی ها تکنولوژی کپی پیست .)
این متن را در یک وبلاگ خارجی دیدم ، بنظرم برای شناخت شخصیت های مهم آمریکایی جالب و بقول نویسنده وبلاگ با نمک بود امیدوارم به پسندید .

…?Why the chicken crossed the road

چرا مرغ از جاده گذشت ؟
:BARACK OBAMA
The chicken crossed the road because it was time for a CHANGE! The chicken wanted CHANGE!

مرغ از جاده گذشت بخاطر اینکه زمان تغییر رسیده و مرغ هم تغییر را می خواهد

JOHN MC CAIN

My friends, that chicken crossed the road because he recognized the need

to engage in cooperation and dialogue with all the chickens on the otherside of the road

دوستان من ، مرغ از جاده عبور کرد بخاطر اینکه نیاز به همکاری و صحبت با مرغ های دیگر در آن طرف جاده را احساس کرد .

HILLARY CLINTON

When I was First Lady, I personally helped that little chicken to crossthe road. This experience
makes me uniquely qualified to ensure — rightfrom Day One! — that every chicken in this country gets the chance itdeserves to cross the road. But then, this really isn’t about me

وقتی که بانوی اول بودم من شخصا به این مرغ کوچولو کمک کردم که از جاده عبور کند این تجربه از همان روز اول بصورت منحصر بفردی منو مطمئن میکند که هر مرغی در این کشور ، این لیاقت را پیدا میکند که شایستگی عبور از جاده را داشته باشد اما این در مورد من صدق نمیکند

GEORGE W. BUSH

We don’t really care why the chicken crossed the road. We just want toknow if the chicken is on our side of the road, or not.The chicken is either against us, or for us. There is no middle groundhere

ما واقعا برایمان مهم نیست که چرا مرغ از جاده عبور کرد ما فقط میخواهیم بدانیم آیا مرغ در همان سمتی از جاده هست که ما هستیم یا نه . مرغ یا موافق ماست یا مخالف ما و حد وسطی وجود ندارد

BILL CLINTON

I did not cross the road with THAT chicken.
What is your definition of chicken

تعریف شما از مرغ چیه ؟ من با این مرغ از جاده عبور نکردم


AL GORE

I invented the chicken!lkh
من این مرغ را ابداع کردم .

DICK CHENEY

? Where’s my gun

تفنگ من کجاست؟
اگر ترجمه خوبی نشده اشکال از من است که به انگلیسی زیاد وارد نیستم . مدیر وبلاگ

هیچ نظری موجود نیست: