میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

دوشنبه

رونوشت به روشنفکران همیشه طلبکار وطنی

این متن را اینجا خوندم دیدم یک واقعیته برای شما هم نوشتم بخونید

 توی برنامه راز، یک تکه کوتاه از سخنرانی یک مهندس اسرائیلی را توی یکی از کنفرانس های آمریکایی مرتبط با ایران پخش کرد. می گفت مشکل بسیاری از تحلیل های مرتبط با ایران این هست که فقط امروز و شرایط کنونی ایران را می بینند. ایران بیست سال پیش هیچ قابلیتی نداشت. موشک هایش را از لیبی می خرید برای جنگ با عراق. حالا ببینید کجاست. ماهواره می فرستد هوا. اعتماد به نفس مهندس های ایرانی به شدت در حال افزایش است. من خودم مهندس ام و موشک می سازم. می بینم چقدر سریع مشکلات موشک هایشان را حل می کنند و ارتقائش می دهند. فکر کنید چند سال دیگر اینها به کجا می رسند....
حرف که می زد یاد این روشنفکر ها و تحصیل کرده هایمان افتادم که هر موفقیتی از برنامه های موشکی و فضایی ایران اعلام می شود به نحوی مسخره اش می کنند. البته فقط مسئله برنامه موشکی نیست. کلا هر موفقیتی در کشور به دست می آید از سوی حضرات با همین عکس العمل مواجه می شود. آدم چقدر باید بدبخت باشد که نه تنها به موفقیت های مردم خودش افتخار نکند بلکه هر موفقیت برایش آینه دق باشد. یا باور نکند یا ژست خیلی فهیمانه بگیرد که با وجود مشکلات کشور این برنامه های بلند پروازانه فقط حماقت است.
دلم می خواهد بدانم پای سخنرانی این آدم باشند چه عکس العملی نشان می دهند.

هیچ نظری موجود نیست: