میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

یکشنبه

10 پرسش از ایت الله هاشمی رفسنجانی

منبع خبر سایت الف

1. ترديدي نيست كه داشتن يك زندگي مطلوب و متوسط حق مردم است و صدقه خوري و گدا پروري نيز امري ناپسند و مذموم‌، ولي جنابعالي بفرماييد آيا اين حق فقط در دولت نهم ايجاد شده يا در زمان حاكميت 8 ساله كارگزاران و 8 ساله اصلاحات كه مجموع دوران 16 ساله را از افتخارات خود مي‌دانيد نيز بوده است؟ آيا در دوران 16 سال حاكميت كارگزاران و اصلاحات زندگي مردم در حد كفاف و عفاف و در سطح مطلوب تأمين شده است و سياست‌هاي تعديل اقتصادي شما همه گداها و صدقه‌ خورها را به شما و سرمايه دار تبديل كرد؟! يا گداها و مردم محروم زير چرخ سنگين سياست‌هاي تعديل اقتصادي خرد شده‌اند؟!
2. آيا تقويت بنيه زندگي طبقات محروم و مستمري بگيران كميته امداد و بهزيستي با اختصاص سهام عدالت و افزايش سه برابري حقوق آن‌ها و دادن بن كالا و تأمين بيمه اجتماعي گدا پروري است؟! آيا در سياست تعديل اقتصادي كه به صراحت در برنامه 8 ماده‌اي خود براي انتخابات نهم تحت عنوان دموكراسي اقتصادي وعده داده بوديد محرومان سرمايه‌دار مي‌شدند؟!
3. آيا جنابعالي اجراي طرح تحول اقتصادي و تقسيم عادلانه يارانه‌هاي كشور كه ده‌ها هزار ميليارد تومان است به طبقات پايين جامعه و رساندن آن‌ها به حد زندگي متوسط و مطلوب و حذف تدريجي آن از طبقات مرفه را در راستاي توزيع فقر و گداپروري مي دانيد؟
4. چه كسي در انتخابات نهم پس از آن‌كه شعار 50 هزار تومان آقاي كروبي را تا حدودي موفق يافت شعار 80 هزار تومان را مطرح كرد؟! چگونه است كه دادن 80 هزار تومان بدون هيچ‌گونه طرح و برنامه اگر در يك شب آن هم براي جلب آراء تصميم‌ گرفته شود در راستاي پيشرفت و تعالي كشور تفسير مي‌شود و نه گدا‌پروري؛ ولي طرح تحول اقتصادي که قرار است پس از تصويب مجلس به اجرا در آيد گداپروري و صدقه خوري تفسير مي‌شود؟!
5. جنابعالي فرمود‌ه‌ايد: تأمين اجتماعي با پرداخت چند شاهي به اين و آن محقق نمي‌شود بلكه فرد بايد از زمان تولد تا بدرقه گورستان از نظر تغذيه، تحصيل، بهداشت، تفريح، مسكن و شغل خاطرجمع باشد» در اين‌كه چنين چيزي نه تنها مطلوب است بلكه لا‌زم و ضروري است هيچ‌كس ترديدي ندارد؛ ولي آيا اين امور با شعار پرزرق و برق و حرف، عملي خواهد شد؟! اگر قرار بود با حرف و شعار عملي شود طي دوران 8 ساله حكومت كارگزاران و يا 16 سال حكومت مورد قبول حضرت‌عالي تحقق يافته بود.
6. شما فرموده‌ايد امكانات كشور براي رسيدن به يك زندگي مطلوب وجود دارد، اگر بگوييد اين امكانات در اين سه‌سال فراهم شده كه بايد به اين دولت آفرين گفت و اگر بگوييد در گذشته نيز بوده است، پس چرا دو دولت گذشته از اين امكانات جهت رفع مشكلا‌ت مردم استفاده كافي نكردند؟!7. به‌راستي در شرايط فعلي و در زماني كه كمر بزرگترينكشورهاي طرفدار اقتصاد باز ليبراليستي دنيا زير بار تورم و بحران مالي شكسته شده و كاهش قيمت نفت كشورهاي صادركننده نفت را به‌زانودرآورده است، طرح جامع جنابعالي براي رسيدن سريع به آن قله‌اي كه ترسيم‌كرده‌ايد چيست؟ و چرا ارائه نمي‌دهيد؟ دولت نهم، طرح تحول اقتصادي را در معرض فكر اقتصاددانان كشور قرار داده، شما هم طرح نجات كشور از بحران اقتصادي را ارائه دهيد تا در معرض بررسي كارشناسان قرار گيرد.


7. اگر خشكسالي و سرمازدگي و سرماي بي‌سابقه در زمان دولت شما اتفاق افتاده بود كمبود ميوه، كاهش توليد گندم، برنج، ذرت، جو، علوفهِ دام، دان مرغ و... را چگونه جبران مي‌كرديد؟ آيا جز اين بود كه بخش عمده آن مي‌بايست از طريق واردات انجام مي‌گرفت؟ با كدام پول واردات مي‌كرديد؟ از نفت و ذخاير ارزي كه حق برداشت نداشتيد. صادرات پسته شما هم كه كفاف آن‌همه واردات نمي‌داد.
8 . آقاي هاشمي! آيا در اين مدت سه‌سال و اندي كه از عمر دولت نهم گذشته است يك سطر پيشنهاد مكتوب يا راهكار مفيد براي رفع مشكلا‌ت به‌دولت ارائه كرده‌ايد؟9
9. نظر حضرت‌عالي درباره موضوع فناوري هسته‌اي چيست؟ آيا همين مشي و منش دولت كه مورد قبول مقام معظم رهبري است قبول داريد يا مشي و منش اصلا‌ح‌طلبان و قفل شدن همهِ سايت‌هاي هسته‌اي؟! اگر استراتژي دولت نهم در رسيدن به انرژي هسته‌اي را صحيح مي دانيد، بفرماييد اولا‌ً چرا هيچ‌گاه از آن رسماً حمايت نمي‌كنيد و ثانياً جنابعالي چه راهكاري را پيشنهاد مي‌كنيد كه ما به‌رغم مخالفت با زياده‌خواهي غربي‌ها، غني‌سازي را ادامه دهيم و هيچ‌گونه قطعنامه‌اي نيز عليه ما صادر نشود؟! اگر راهكار مشخص عملياتي داريد چرا ارائه نمي‌كنيد تا مردم در جريان قرار گيرند؟!
10- آيا بهتر نيست طبق قانون اساسي كه سياست‌هاي كلي نظام را رهبري تعيين مي‌كنند همه مسؤولا‌ن كشور و مردم براساس همان سياست‌ها مشي كنند و جلوي پراكنده‌گويي‌هايي كه احياناً مايه اميد دشمن مي‌شود، پرهيز كرد؟

هیچ نظری موجود نیست: