میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

دوخبر

دوخبر
شیوه ای برای تبلیغات زود هنگام همسایه دیوار بدیوار ما برای یک شب نشینی برای ساعت 9 شب تاریخ 02/12/ 86 دعوت کرده بود به احترام همسایگی و آگاهی از موضوع راس ساعت تعیین شده حاضر شدیم چند نفری از همسایه ها بودند و قرار بود کاندای نمایندگی مجلس شورای اسلامی آقای ........... برای تبادل نظر حضور داشته باشند ولی ایشان نبودند و ما منتظر شدیم ، هرچه باشد ایشان مثلاً در نظر دارند به نمایندگی از جانب ما به مجلس بروند .
ساعتی به انتظار گذشت ولی خبری نشد .و در نهایت به علت .... نتوانستند تشریف بیاورند .
دوست عزیز شما در اول کار قول و قرار تان اینجوری است ، اگر نماینده شدید ما شمارا چگونه پیدا خواهیم کرد
آقای ....... بالا غیرتا شما خودتان بودید به چنین کاندیدی رای میدادید ؟

این خبر را هم فعلاً داشته باشید :
شنیده می شود یکی از کاندیدا ها هر شب در محلات و روستاهای مختلف نشست شبانه دارد و گویا شام هم میدهند . رای برای شام حاضر است حالا شامش را میل بفرمایید برای رای بعداً فکری میکنیم
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد

هیچ نظری موجود نیست: