میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

نماینده این دوره مجلس در شهرستانهای مرند - جلفا چه کسی است ؟مردم مومن و متدین و متعهد شهرستانهای مرند – جلفا

چهار سال آینده مجلس شورای اسلامی کارهای زیر بنایی زیادی در مجلس تصویب خواهد شد . یکی از مهــمترین آنها اضافه کردن
ده نماینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی میباشد و یکی از این کرسی ها مال آذر بایجان که چند شهرستان در استان ما پیگیر
این مسئله هستند ، سئوال :

آیا نماینده ای که به مجلس میفرستیم از این حق مسلم ما دفاع خواهد کرد ؟

آیا در کارنامه نمایندگان قبلی این شهرستان ها مرور و مطالعه کرده ایم ؟

به امکانات این دو شهرستان اضافه کرده اند ؟

در تصویب قوانین و کار های حساس مشارکت داشته اند ؟

مقایسه بکنیم نماینده خود را با نماینده بناب ، خوی ، مراغه و.....

آیا نماینده های ما نیز چنین بوده اند؟

پس باید هوشیار و آگاه باشیم ، شهرستانهای ما با توجه به امکانات فراوان خدادادی که دارد باید به مراتب بهتر و پیشرفته تر از
شهرستانهای فوق باشد آیا چنین است ؟

بیایید برای یکبار هم که شده نماینده ای را با رای قاطع به مجلس به فرستیماین نماینده چه کسی باید باشد !!!؟؟؟

توضیح زیر توسط آقای حرفتی ارسال شده است

براساس اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایند گان در سال 88 بیست نفر افزایش می یابد

هیچ نظری موجود نیست: