میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

دوشنبه

خبر

آخرین خبر از تائید صلاحیتهای حوزه انتخابیه شهرستانهای مرند و جلفا
شنیده ها حاکی است که تعداد ۲۳نفر از کاندیداها تائید صلاحیت شدند
که اسامی آنها به شرح ذیل می باشد
۱- سیروس سازدار
۲- زین العابدین حرفتی گرگری
۳- علیرضا امیدی گرگری
۴- خانم طرلان احمدی
۵- محمد دهقانی
۶- جعفر فتحعلی زاده
۷- قاسم عشقی
۸ - حسین متفکر
۹- اسداله ترابی نهاد
۱۰- خانم رقیه منطقی
۱۱- علی بابازاده
۱۲-محمد کاظم عبدیزدانی
۱۳-ایرج عبدیل زاده
۱۴-عیسی حیدر ی
۱۵- حاج کریم شافعی
۱۶- علی احمد علیزاده
۱۷- حمید طوری
۱۸- صابر امامی
۱۹- رسول داشاد
۲۰- رضا صالحی
۲۱- محمد باقر اصولی یامچی
۲۲- حسین تقی لیواری
۲۳- حسین عسگری ثابت

هیچ نظری موجود نیست: