میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

دوشنبه

گوشه ای از تاریخ شهرستان (نماینده)

گوشه ای از تاریخ شهرستان (نماینده)
آذربایجان استانی بزرگ با پنج شهر بزرگ بنامهای تبریز ، اردبیل ، مراغه قراجه داغ ، ارومیه و خوی بوده و بعد از صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار در سیزدهم جمادی الثانی سال 1324 قمری توسط بزرگان مبادرت به تنظیم قانون اساسی و نظام نامه انتخاباتی مجلس شورای ملی با تعیین حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان انتخابی هر منطقه می گردد برابر همان نظام نامه که در مجلس شورای ملی ووزارت کشور نیز سابقه دارد ولایت خوی شامل حوزه های تابعه خوی ، ماکو ، سلماس ، مرند ، زنوز ، گرگر ( لازم به توضیح است که طبق اسناد و مدارک تاریخی قسمت های وسیعی از شهرستان جلفای فعلی به محال گرگر مشهور بوده یکانات با داشتن حوزه های انتخابی فقط حق انتخاب یک نفر نماینده به مجلس شورای ملی را داشته اند که این وضع تا سال 1340 شمسی ادامه داشته است ناگفته نماند که سابقاً نه تنها سلماس و ماکو بلکه مرند و زنوز و گرگر و یکانات جزو حوزۀ جزایی خوی شمرده می شدند از آن تاریخ به بعد آذربایجان غربی از آذربایجان شرقی منتزع گردید گرچه برابر نوشتۀ مرحوم دکتر محمد حجازی مطیع الدوله در کتاب میهن ما گویا قبل از اینکه آذربایجان به دو ایالت شرقی و غربی تبدیل شوند بنا به شرایط خاص زمانی و ازدیاد نفوذ تصمیم به افزایش تعداد نمایندگان گرفته شده بود که طبق همان تصمیم مندرج در همین کتاب تعداد نمایندۀ ولایت خوی با همان حوزه های اشاره شده از یک نفر به دو نفر افزایش می یابد که این تصمیم به علت تبدیل آذربایجان به دو استان عملی نشد ولایت خوی جزو استان آذربایجان غربی و شهرستان مرند هم با حوزه های مربوطه با امتیاز انتخاب یک نفر نماینده باقی می ماند که هنوز که هنوز است شهرستان مرند و حتی جلفا با حومه های مربوطه حق انتخاب یک نفر نماینده را دارند .
به امید اینکه نماینده انتخابی این دوره در دور اول با اکثریت آرا انتخاب و با قاطعیت از این حق مسلم ما در مجلس شورای اسلامی دفاع نماید .

هیچ نظری موجود نیست: