میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

پنجشنبه

کاندیدی از ارومیه

شعار انتخاباتی استاد محمد رضا علیزاده امامزادهمن با تمام قدرت و توانم در پی این خواهم بود که قانوناساسی در تمام مواد آن بطور کامل اجرا شود و مردمدر هر قومیت و زبانی که هستند به حق وحقوق خوددست یابند و آذری و کرد و لر و فارس .... با کمالافتخار به زبان خود در صلح و احترام در کنار همدیگرزندگی کنند.استاد علیزاده افتخاری است برای ارومیه مدیریت این وبلاگ برایشان آرزوی موفقیت مینماید

هیچ نظری موجود نیست: