میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

چهارشنبه

نتیجه انتخابات شهرستان

این هم آمار انتخابات حوزه مرند – جلفا که سه نفر اول با نتیجه نظر سنجی این وب سایت کاملاً هماهنگی داشت
ستاد انتخابات مرند جلفا نتایج قطعی انتخابات حوزه انتخابیه مرند و جلفا را بشرح زیر اعلام کرد :
1 – سیروس سازدار 38527
2 – کریم شافعی 25966
3 – محمد صادق عبد یزدانی 21212
4 – حسین متفکر 16457
5 – قاسم عشقی 3912
6 – صابر امامی 3546
7 – محمد حسین صادقی 1950
8 – جواد اسدپور 1919
9 – حسین عسکری ثابت 1454
10- اسد اخباری پیر بالا 1387
11 – عیسی حیدری 1053
12 – رقیه منطق فارفار 914
13 – اسداله ترابی نهاد 592
14 – رضاصالحی 567
15 – طرلان احمدی 556
16 – زین العابدین حرفتی گرگری 486
17 - علی احمد علیزاده 451
18 – علیرضا امیدی گرگری 96

هیچ نظری موجود نیست: