میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

شنبه

مردم نگرانند و منتظر

مردم نگرانند
گشتی در هادیشهر زدم همه خوشحال ولی نگران هستند نگران اینکه نکند باز هم مکاران و مردم فریبان نغمه تازه ای ساز نمایند و خللی در رای مردم ایجاد کنند . مردم نگران هستند چون در گذشته از بعضی ها نامردمی زیاد دیده اند مردم به جمهوری اسلامی ایمان دارند ولی هستند کسانی که در لباس خدمت ، چه خیانت ها که نمیکنند . مردم از باند بازی های بعضی ها میترسند . مردم از بعضی از کسانی که دستشان از آرای مردم کوتاه شده است و کوس ابطال انتخابات را میزنند ، میترسند چون دروغ گویی و صحنه سازی برای آنان کاری پیش پا افتاده اس ت و بخاطر همین مردم نگرانند
مردم به درایت و هوشیاری مسئولین نظام مقدس اطمینان دارند و دست این عده دغلکار و نیرنگ باز برای مردم و مسئولین رو شده است مردم هوشیار و آگاه شهرستانهای مرند و جلفا رای واقعی خود را داده اند و میدانند که سازدار با قبیله گرایی ، باند بازی ، مخالف است او شعارش قانون مداری ، و خدمت به اسلام و محرومان است . امیدوارم مسئولین آگاه این دو شهرستان مساعدت نمایند و نگذارند نیرنگ شیادان و مکاران جامه عمل بپوشد . ما امیدواریم و منتظر اعلام نتیجه قطعی آرا گرچه برای مردم و مسئولین نتیجه کاملاً روشن و اعلام شده است .

هیچ نظری موجود نیست: