میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

آخرین خبر از تبلیغات انتخاباتی مرند - جلفا

نقل خبر از سایت مرندیمیز
گزارش كامل و اختصاصي مرنديميزاز :
بحران در شهر در تب و تاب لحظات پاياني
.خبرنگاران انتخاباتي
در حالي كه ساعاتي چند به پايان موعد قانوني نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم باقي نمانده است اين نامزدها با هر چه در توان دارند براي جلب ارائ مردم تلاش ميكنند. يكي از جنجالي ترين نامزدهاي اين دوره حجت الاسلام فتحعلي زاده است كه به دنبال ماجراي هاديشهر و تاخت و تازهاي مداوم به شافعي و يزداني اينبار ياران خود را براي نمايش قدرتي عظيم از طريق يك راهپيمايي گسترده در شهر بسيج كرده است خبر نگار مرنديميز دقايقي پيش از سطح شهر گزارش داد هم اكنون خيل عظيمي از طرفداران حجت الاسلام فتحعلي زاده به سمت محله يالدور در حركت هستند و نيروهاي نظامي و انتظامي در حال آماده باش كامل به سر ميبرند و مطابق پيش بينيهاي انجام شده در گيريهاي پراكنده اي بين طرفداران دو نامزد رخ داده است اما گفته ميشود يگان ويژه نيروي انتظامي با گسيل كردن انبوهي از نيروهاي تحت امر خود اوضاع را تحت كنترل گرفته است. اين در حالي است كه طرفداران يزداني دقايقي پيش در مركز شهر با شعار آذربايجان بير اولسون شهريميز آباد اولسون نيز نمايشي از قدرت خود به معرض ديد عموم گذاشتند با توجه به برگزاري سخنراني شافعي در ساعت ۲۳ امشب و خيل عزيم طرفداران فتحعلي زاده كه به سمت اين مسجد در حركتند احتمال ميرود درگيري شديدي بين طرفداران اين دو نامزد رخ دهد. گزارش يكي ديگر از خبرنگاران ويژه انتخابات مرنديميز همچنان حاكي است سازدار نيز به نوبه خود از قافله عقب نمانده است او با بيرون كشيدن آخرين تير خود از تيردان نجفي ليواري را براي حمايت از خود فرا خوانده است . نجفي ليواري هم اكنون در مسجد امام حسين در محله آرمودلوگ در حال سخنراني است در حالي كه ماموران امنيتي با لباس شخصي در بين جمعيت حاضر در سخنراني حضور دارند پيش بيني ميشود با توجه به دير هنگام بودن اين اقدام و دلايل متعدد ديگر اين امر فاقد آثار مشهودي باشد يكي ديگر از اقدامات شافعي در لحظات پر تب و تاب پاياني موعد قانوني تبليغات استفاده شافعي از چهره محبوب ورزشكاراني چون برادران فاطمي ميباشد كه با توجه به تكراري بودن اين عمل و انتقادات فزاينده از شافعي كاملآ بي اثر گزارش شده است. در همين حال مهندس عيسي حيدري نيز ضمن سخنراني پاياني خود كه ساعاتي پيش در مقابل ستاد انتخاباتي خود انجام داد با تكيه مجدد بر مواضع قبلي خود در مورد حقوق و توسعه آذر بايجان به عنوان قدمي براي توسعه مرند با استقبال خيل عظيمي از جمعيت حاضر مواجه شد كه در پايان اين سخنراني حيدري را روي دوش خود حمل كردند و حمايت خود را از وي اعلام داشتند.

هیچ نظری موجود نیست: