میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

یکشنبه

در رکاب خلیفه


ضرورت ترک آداب جاهلی

علی علیه السلام هنگامی که به سوی کوفه می آمد وارد شهر انبار شد که مردمش ایرانی بودند.
کدخدایان وکشاورزان ایرانی خرسند بودند که خلیفه محبوبشان از شهر آنها عبور میکند،به استقبالش شتافتند.هنگامی که مرکب علی به راه افتاد آنها در جلو مرکب علی علیه السلام شروع کردند به دویدن.علی(ع) متعجب شد و آنها را طلبید وپرسید:

(چرا می دوید این چه کاری است که می کنید؟!)
ایرانیان گفتند : این یک نوعی احترام است که ما نسبت به امرا وافراد مورد احترام خود می کنیم.این سنت ویک نوع ادبی است که در میان ما معمول بوده است.
امیر مومنان گفت:این کار شما را در دنیا به رنج می اندازد ودر آخرت به شقاوت می کشاند. از این گونه کارها که شما را پست وخوار میکند خودداری کنید . بعلاوه این کارها چه فایده برای آن افراد دارد؟؟؟
چه زیانبار است رنجی که عذاب در پی آن باشد وچه سودمند است آسایشی که با آن،امان از آتش جهنم باشد.
نهج البلاغه،کلمات قصار، ش 37

هیچ نظری موجود نیست: