میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

جمعه

آقاي ميرحسين موسوي


یک نظر از یک سایت :
بسم ا.. الرحمن الرحيم جناب آقاي ميرحسين موسوي! من به شما راي داده ام! اما در عجبم از اين لج بازي بي حاصل كودكانه تان كه جز زيان براي خودتان و كشورتان و هموطنانتان ثمري نخواهد بخشيد! من از ابتدا آرزو مي كردم كه كاش شما هرگز از غار غفلتتان به در نياييد اما آمديد! و آرزو مي كردم كه اگر قرار است بياييد آمدنتان به خواهش ملت باشد و نه به خواهش سرمايه داران بي داغ و درد ! و آرزو مي كردم كاش وقتي كه تصميم به آمدن گرفتيد تنها مي آمديد و نه با گنده لات هاي مشاركت و مجاهدين و يك قشون هزار و پانصد نفري از كهنه مديران دور از بنز و ميز!! و آرزو مي كردم كاش وقتي كه راي احمدي نژاد از نيم به علاوه ي يك گذشت به حكم همان شعار ادب مرد به ز دولت اوست!! پيام تبريكي مي فرستاديد و التزامتان را به آداب ادب اثبات مي فرموديد!و آرزو مي كردم كاش اگر اين كار را نكرديد دست كم سكوت اختيار مي فرموديد!اما چه فايده كه بازيچه ي شامورتي بازان مشاركتي و مجاهديني شديد و باز هم در بوق دروغ و كرناي آشوب دميديد و آن كرديد كه هرگز هيچ دشمني با اين كشور نكرد! اكنون هم آرزو مي كنم كاش تا دير نشده حسابتان را از اطرافيان هفت خطتان جدا كنيد چرا كه آنها هم عاقبت با سيد مكلاي اصلاحات همان مي كنند كه فلاني در روز راي گيري با شيخ معمم اصلاحات كرد و ...من در عجبم از شمايي كه دم از امام راحل(ره) مي زنيد چگونه به اين جمله ي بديهي امام پاي بند نيستيد كه ميزان راي ملت است.باور كنيد فقط همان ها كه به شما راي داده اند آدم نيستند و اين بيست و پنج ميليون نفر هم آدم اند! باور كنيد كه راي آن آبجي بزغاله دوش روستايي را با راي اين دوشيزه ي كت و دامن پوش پايتخت نشين هيچ فرقي نيست چرا كه هر دو مردمان اين آب و خاك اند و در تعيين سرنوشت برابر! نمي شود كه به صرف خوش لباس تر بودن هواداران شما رايشان را دو لا پهنا حساب كنند! باور كنيد كه ملت فقط همان دختركان سبزپوشي نيستند كه زير علم اخضر شما سينه مي زنند يا به عبارت بهتر مي رقصند.باور كنيد ملت فقط همان سرمايه دارهاي گردن كلفتي نيستند كه پول هاي كلان به هميان شما و هم پالكي هايتان ريختند و باور كنيد ملت فقط آقازاده هاي الگانس سواري نيستند كه در قيطريه و زعفرانيه به آنتن اتوماتيك ماشين هايشان دخيل سبز بسته اند! باور كنيد كه ملت فقط آنها نيستند كه به كافي شاپ هاي شمال تهران مي روند و كاپوچينو مي خورند و كيمياگرپائولو كوئيلو مي خوانند!باور كنيد كه ملت فقط دوستان پولدار شما نيستند كه بعد از نوش جان كردن يك پرس جوجه ي بدون استخوان و ماء الشعير ليمويي آروغي مي زنند و زنده باد ملتي مي گويند! آقاي ميرحسين موسوي! شما كه گويي در اثر پچ پچ هاي مشكوك دوستانتان به ثقل صامعه مبتلا شده ايد و فرياد هواداران احمدي نژاد را در صبح و شب روز بعد از اعلام قطعي نتايج آراء در سراسر كشور نشنيده ايد اما اميدوارم كه بر اثر پيري آن قدر ضعف باصره بر شما غلبه نكرده باشد كه نتوانيد آن پيرزن و پيرمرد روستايي را ببينيد و ايضا ً آن جوان تازه داماد و آن دانش آموز مدرسه ي غير انتفاعي چپري را در خراب آباد عليا و كويرستان سفلي تا باورتان بشود كه دور از افق ديد شما نيز چندين ميليون نفر از اين ملت وجود دارند كه سالها زير بار فقر و فلاكت ناشي از بي توجهي دوستان شما له شده اند ! البته اگر هم نبينيد حرجي بر شما و دوستانتان نيست.آنها سال هاي سال است كه چشمشان را بر اينها بسته اند! شايد هم حق دارند.بالاخره خيلي فرق است بين فلان ميلياردر صاحب باغ و ويلا در شميرانات كه بوي اودكلون و خمير ريشش تا جنوب شهر مي رسد با فلان كشاورز خسته و فرتوت روستايي كه در ترك هاي پينه ي پايش پشكل خشكه جا خوش كرده و مشام سرمايه داري را مي آزارد! و فرق است بين فلان روشنفكر كراواتي كه صبحانه شيرموز و آب آووكادو نوش جان مي كند با فلان شهرستاني مرتجع چاي شيرين خور!البته باز جاي شكرش باقي است كه هواداران شما سرانجام از رقص و پاي كوبي هاي سبز و جيغ هاي معنادار بنفش به تفاهم بر سر غريو ا..اكبر رسيده اند ... اين كه بر فرض بتوانيد دوميليون نفري كه در تهران به شما راي داده اند را به خيابان ها بكشانيد چه دردي از شما دوا مي كند.آمار هم كه همين تعداد راي را براي شما در شهر تهران ثبت كرده است. آيا فكر نمي كنيد كه اگر در اين گير و دار آسيبي به جان و مال مردم برسد شما نيز مقصريد! شما كه تحمل شكست را نداشتيد چرا آمديد و اكنون كه آمده ايد و شكست خورده ايد چرا بازيچه ي دست اطرافيان غوغاسالار هوچي تان شده ايد!...


هیچ نظری موجود نیست: