میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

پنجشنبه

موسوی دعوت صدا وسیما ر برای مصاحبه زنده با خبرنگاران ا رد کرد


ميرحسين موسوي دعوت سازمان صدا و سيما براي شركت در مناظره تلويزيوني يا پاسخگويي به سوالات خبرنگاران را رد كرد.به گزارش "الف"، دعوت صدا و سيما از آقاي موسوي پس از روشن شدن نتيجه انتخابات و اقدام اين نامزد انتخابات به فراخواني هوادارانش در خيابانها صورت پذيرفته است.آقاي موسوي ضمن رد در خواست مصاحبه يا برگزاري مناظره با مسئولان انتخابات در سيما جهت روشن شدن مسايل انتخابات و ادعاهاي مطرح شده، از صدا و سيما خواسته وقتي اختصاصي بدون حضور خبرنگاران و كارشناسان بصورت زنده در اختيارش قرار دهند.با توجه به عملكرد آقاي موسوي بعد از روشن شدن نتيجه انتخابات كه بدون اعتراض از مسير قانوني به نتيجه اعلام شده و بدون ارائه هيچ سندي درباره تخلف و تقلب گسترده در انتخابات، هوادارانش را به نافرماني مدني و ريختن در خيابانها تحريك كرد و نيز با توجه به سوء استفاده اغتشاشگران و اوباش از تحركات خياباني هواداران آقاي موسوي، مسئولان صدا و سيما از آقاي موسوي خواسته اند به شركت در مناظره و يا مصاحبه تلويزيوني رضايت دهد و سخنراني براي هوادارانش را در همان مناظره و مصاحبه براي هوادارانش انجام دهد اما آقاي موسوي با اين درخواست صدا و سيما مخالفت كرده و بر خواسته خود از سيما اصرار دارد.از سوي ديگر سه شنبه شب خبر رسيد كه ستاد انتخاباتي آقاي موسوي، آقايان محتشمي پور و موسوي لاري را براي شركت در مناظره هاي تلويزيوني با مسئولان وزارت كشور به صدا و سيما معرفي كرده است. مسئولان صدا و سيما در تدارك برگزاري اين مناظره ها هستند.

هیچ نظری موجود نیست: