میزان رای ملت است **** امام -

بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

دوشنبه

کشف پروتئین عامل جوانی ابدی سلولهای بنیادی

پژوهشگران انگلیسی در تحقیقات خود پروتئینی را کشف کردند که باعث می شود سلولهای بنیادی به صورت ابدی جوان بمانند. به گزارش مهر، محققان مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی انجمن ( ولکام تروست ) وابسته به دانشگاه کمبریج موفق شدند این "منبع جوانی ابدی" سلولهای بنیادی را کشف کنند. این پروتئین به سلولهای کودکی که توانایی تمایز به سلولهای پوست، مغز، استخوان و یا ریه را دارند اجازه می دهد که در حالت جوانی و تمایز نیافته خود باقی بمانند. براساس گزارش مجله علمی سلول، این کشف می تواند در درمانهای آینده بر پایه سلولهای بنیادی و تبدیل سلولهای بزرگسال به سلولهای بنیادی جنینی نقش مهمی ایفا کند. این پروتئین از سال 2003 مورد بررسی قرار گرفته است اما تنها دانشمندان اکنون توانسته اند عملکردهای مهم آن را شناسایی کنند. این محققان عنوان "نانوگ" را برای این پروتئین انتخاب کرده اند. این عنوان بر گرفته از عبارت سلتی ( تیر نان اَگا ) است که به معنی "زمین جوانی ابدی" است. این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "تحقیق ما نشان می دهد که پروتئین نانوگ آخرین قطع کننده در فرایند تمایز را روشن می کند." بدون این پروتئین، سلولها در نیمه راه خود باقی می مانند و سلولهای بنیادی جنینی نمی توانند توسعه یابند و هر تلاشی برای برنامه ریزی سلولهای بزرگسال بی نتیجه می ماند. این پروتئین فعالیت بسیاری دیگر از پروتئینهای فعال در سلولهای بنیادی را کنترل می کند. گام بعدی این دانشمندان کشف این نکته است که پروتئین نانوگ دقیقا به چه طریقی بر روی فعالیت سایر مولکولها اثر می گذارد.


کشف پروتئین عامل جوانی ابدی سلولهای بنیادی
پژوهشگران انگلیسی در تحقیقات خود پروتئینی را کشف کردند که باعث می شود سلولهای بنیادی به صورت ابدی جوان بمانند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی انجمن Wellcome Trust وابسته به دانشگاه کمبریج موفق شدند این "منبع جوانی ابدی" سلولهای بنیادی را کشف کنند.
این پروتئین به سلولهای کودکی که توانایی تمایز به سلولهای پوست، مغز، استخوان و یا ریه را دارند اجازه می دهد که در حالت جوانی و تمایز نیافته خود باقی بمانند.
براساس گزارش مجله علمی سلول، این کشف می تواند در درمانهای آینده بر پایه سلولهای بنیادی و تبدیل سلولهای بزرگسال به سلولهای بنیادی جنینی نقش مهمی ایفا کند.
این پروتئین از سال 2003 مورد بررسی قرار گرفته است اما تنها دانشمندان اکنون توانسته اند عملکردهای مهم آن را شناسایی کنند.

این محققان عنوان "نانوگ" را برای این پروتئین انتخاب کرده اند. این عنوان بر گرفته از عبارت سلتی Tir Nan Og است که به معنی "زمین جوانی ابدی" است.
این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "تحقیق ما نشان می دهد که پروتئین نانوگ آخرین قطع کننده در فرایند تمایز را روشن می کند."
بدون این پروتئین، سلولها در نیمه راه خود باقی می مانند و سلولهای بنیادی جنینی نمی توانند توسعه یابند و هر تلاشی برای برنامه ریزی سلولهای بزرگسال بی نتیجه می ماند.
این پروتئین فعالیت بسیاری دیگر از پروتئینهای فعال در سلولهای بنیادی را کنترل می کند.
گام بعدی این دانشمندان کشف این نکته است که پروتئین نانوگ دقیقا به چه طریقی بر روی فعالیت سایر مولکولها اثر می گذارد.

منبع خبر گزاری مهر

هیچ نظری موجود نیست: